SV

Knivsta

Knivsta är en tätort i Uppland och centralort i Knivsta kommun.

Knivsta

Knivsta
Land Sverige
Region Uppland
Folkmängd 7081 (2010)
Riktnummer 018
Postnummer 741 xx
Tidszoner UTC +1
Turistwebbplats
Officiell webbplats

Knivsta centrum på kvällen

. . . Knivsta . . .

Från Knivsta kommer bland andra konstnären Carl Milles, tonsättaren Emil Sjögren, konstnären/skalden Olof Thunman och landslagsmannen i bandy, fotboll och ishockey Gösta “Knivsta” Sandberg.

Ortsnamnet Knivsta (omnämnt som Knifsta 1288) kan eventuellt ha sitt ursprung i ett personnamn. En man vid namn Toste Kniff finns noterad i handlingar från medeltiden.

“Knifsta nämnes 1288, och 1314 såsom hörande till Arlendahundæri; några kyrkoherdar förekomma på 1300-talet. Nu är socknen annex till Alsike; kaplaner nämnas från 1593. Kyrkan anses vara från slutet af 14:de seklet; den har en grafvård öfver Erland Bengtson Kafle (d. 167..) och dess fru. Runstenar skola finnas i mellersta bygden; några gårdar uti den södra, mellersta och vestra nämnas i handlingar från 13:de och 14:de seklerna.”

År 1866 drogs Norra Stambanan förbi Knivsta och 1876 anlades Knivsta järnvägsstation på marker tillhöriga Särsta gård. Den uppfördes i den då mycket populära schweizerstilen och ritades av Adolf W. Edelsvärd. I början av 1900-talet bestod orten av några bondgårdar, järnvägsstationen, en affär, ett mejeri (senare ombyggt till brandstation) samt Lundqvist & Huddéns tegelbruk och sågverk. År 1899 hade företaget Knivsta Sågbolag Rosenlund & Co bildats genom ett samarbete mellan företagen Lundqvist & Huddén och Olsson & Rosenlund. Man uppförde år 1900 ett sågverk och 1906 även ett tegelbruk. För att öka försäljningen inrättade man brädgårdar i Tureberg och i Älvsjö. Tegeltillverkningen upphörde 1956. Efter många ägarbyten gick företaget bakom sågverket, Fagerlidkoncernen, i konkurs. Man fick ingen köpare till verksamheten och sågverket auktionerades därför ut. Under åren 2013–2015 uppfördes ny bostads- och affärsbebyggelse på den tidigare sågverkstomten.

I socknarna Alsike, Husby-Långhundra, Knivsta, Lagga, Vassunda och Östuna bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn. Vid kommunreformen 1952 sammanlades alla kommuner utom Husby-Långhundra i Knivsta landskommun. Husby-Långhundra landskommun uppgick då i Skepptuna landskommun. År 1967 delades Skepptuna landskommun upp, och Husby-Långhundra uppgick i Knivsta landskommun. Knivsta landskommun uppgick vid kommunreformen 1971 i Uppsala kommun och området överfördes samtidigt från Stockholms län till Uppsala län. Nuvarande Knivsta kommun bildades 2003 genom en utbrytning ur Uppsala kommun av det området som före sammanslagningen 1971 utgjort Knivsta landskommun.

  • Asplund
  • Graneberg
  • Gredelby
  • Knivsta Kölängen
  • Nya Alsike
  • Västra Ängby
  • Särsta
  • Knivsta centrum

. . . Knivsta . . .

Den här artikeln kommer från webbplatsen Wikivoyage. Originalartikeln kan vara lite förkortad eller modifierad. Vissa länkar kan ha ändrats. Texten är licensierad under “Creative Commons – Attribution – Sharealike” [1] och en del av texten kan även licensieras under villkoren i “GNU Free Documentation License” [2]. Ytterligare villkor kan gälla för mediafilerna. Genom att använda denna sida godkänner du våra juridiska sidor . Webblänkar: [1] [2]

. . . Knivsta . . .

Back To Top