CS

Dolani

Dolan (ujgursky: دولان → Dolanplurál: Dolanlar, turecky: Dolanplurál: Dolanlar, čínsky: 刀朗, nebo 多朗 pchin-jinemtolan, obvyklou fonetikou: to-lan) je oblast nebo také název komunity lidí žijících ve Východním Turkestánu (dnešní autonomní oblastSin-ťiang v Číně). Termín „Dolan“ má pravděpodobně souvislost s předchozí kulturou a civilizací v této oblasti, nicméně podle čínských historických pramenů jde o jeden ze starých ujgurských kmenů. [1] Dolani jsou rozděleni do „sedmi rodin“ – „yәttә uruқ“ (mongolsky Dolo – sedm) a mluví obvyklým ujgurským nářečím. Žijí převážně v údolích řek Jarkend, Aksu a Tarim a v oblasti Lop nurského jezera. Lze je nalézt také u Kašgaru. Většina z nich pracuje v zemědělství. Jejich počet se odhaduje na 100 tisíc.

Tento článek potřebuje důkladnou jazykovou korekturu.
Tento článek nebo jeho část potřebuje stylistické (slohové) úpravy.

. . . Dolani . . .

Historie této komunity je málo známá. Antropologicky jde o smíšenou rasu túránského typu. Názorů na jejich původ je více:

  1. Původně jsou to potomci Mongolů, kteří se usadili ve Východním Turkestánu v době Čingis-chána (1227). [2][2]
  1. Ruský historik a etnolog Lev Nikolajevič Gumiljov (1912–1992 ) ve své základní práci „Ranní Turci“ prokázal, že Tchie-leové (487541)[pozn. 1] čili Telengiti, turkofonní, evropoidní západosibiřský kmen, původem od Sajanských hor, hrál důležitou roli v etnogenezi starobylých Turků. Kromě toho Gumiljov zmiňuje Čitiské (s významem „Červení Tiové“[pozn. 2]) Ujgury → Rudé Ujgury nebo „Ti[pozn. 3]Ting-lingy[pozn. 4]. [5]
  1. Podle části historiků další možností je, že etnonymum„Dolan“ pochází z jména chána Tuluna, který v roce 485 usedl na trůn Žuan-žuanské říše.[1][pozn. 5] Po rozptylu Tulunových kmenů se z turkickýchKanglıů („Vysoké kočáry“ → 659–750) oddělil také kmen Börkli. Börkliové se poté přejmenovali na „Dolon“ (ujgursky: „Dolanlıklar“). Poté se fonetický posun slova „Dolon“ zastavil na výslovnosti ve formátu „Dolan“. [6]
  1. Někteří učenci a cestovatelé věří, že Dolanové od údolí řeky Jarkend jsou kyrgyzská nebo kazašská skupina, která se usadila v této oblasti v průběhu vládnutí mandžuskédynastie Čching (1644–1911). Toto přesvědčení bylo založeno na jejich výrazně odlišné fyziognomii a jazyku, a jejich polokočovném životním stylu. [7]
  1. Avšak převládá zde většinový názor, že s největší pravděpodobností jsou subetnickou skupinou Ujgurů (744–848) (čínskypchin-jinem: Tchung-luoujgursky: Tongra). [8]

. . . Dolani . . .

Tento článek pochází z webu Wikipedia. Původní článek může být trochu zkrácen nebo upraven. Některé odkazy mohly být upraveny. Text je licencován pod “Creative Commons – Attribution – Sharealike” [1] a část textu může být také licencována za podmínek “GNU Free Documentation License” [2]. Na mediální soubory se mohou vztahovat další podmínky. Používáním tohoto webu souhlasíte s našimi právními stránkami . Webové odkazy: [1] [2]

. . . Dolani . . .

Back To Top