CS

Václav Vondrák

article - Václav Vondrák

Václav Vondrák (22. září1859Dub[1]13. srpna1925Brno[2]) byl český jazykovědec, slavista, literární historik, překladatel, publicista, editor staroslověnských literárních památek a vysokoškolský pedagog.

Prof.PhDr. Václav Vondrák

Prof. PhDr. Václav Vondrák
Narození 22. září1859
Dub
Rakouské císařstvíRakouské císařství
Úmrtí 13. srpna1925 (ve věku 65 let)
Brno
ČeskoslovenskoČeskoslovensko
Povolání jazykovědec, pedagog, překladatel, filolog a učitel
Národnost Češi
Alma mater Vídeňská univerzita
Témata lingvistika
multimediální obsah na Commons
původní texty na Wikizdrojích
Seznam děl v Souborném katalogu ČR
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Pamětní deska Václava Vondráka v Dubu na Prachaticku

. . . Václav Vondrák . . .

Po ukončení středoškolských studií na reálném gymnáziu v Prachaticích (1872–1876) a státním gymnáziu v Českých Budějovicích (1876–1878) studoval v letech 18801883 na vídeňské univerzitě románskou a slovanskou filologii (1884 zde získal doktorát filozofie).[3]

Následně pracoval nejdříve jako vychovatel ve šlechtických rodinách, poté byl úředníkem dvorní knihovny (1893–1903). V roce 1893 habilitoval pro vědní obor slovanská filologie, od téhož roku se stal soukromým docentem, 1903 byl jmenován mimořádným a roku 1911 řádným profesorem Vídeňské univerzity.[4]

Po vzniku Československé republiky byl povolán na nově založenou brněnskou Masarykovu univerzitu (1919), kde v letech 19201925 působil jako první řádný profesor slovanské filologie se zvláštním zřetelem k srovnávací mluvnici slovanské a staroslověnštině.[4] Ve funkčním období 19211922 byl děkanem FF MU, v čele univerzity jako rektor stál v letech 19221923.

Jeho rozsáhlá badatelská, akademická, publicistická, ediční a organizátorská činnost byla oceněna členstvím v České akademii věd a umění (dopisujícím členem se stal 1. 12.1898, mimořádným 3. 7.1907, řádným od 1. prosince1915), přespolním (zahraničním) členem Královské české společnosti nauk zvolen 13. ledna1909.[4] Byl také dopisujícím členem Polské akademie věd v Krakově, čestným členem Jednoty českých filologů a předsedou Matice moravské.[3]

Jádrem obsáhlého vědeckého díla prof. Václava Vondráka jsou paleoslovenistické práce zaměřené na církevněslovanskou gramatiku, srovnávací gramatiku slovanských jazyků, lexikologii, otázky slovanského písma, zkoumal též staroslověnské vlivy na češtinu i literárněhistorickou problematiku epochy cyrilometodějského písemnictví. Teoretické výklady doplnil vydáním řady literárních památek s fundovanými filologickými analýzami, jeho dílo Altkirchenslawische Grammatik se stalo základním mluvnickým kompendiem staroslověnštiny v první polovině 20. století.[5] Ve své době patřil k předním představitelům světové slavistiky v oborech církevněslovanská filologie a srovnávací jazykověda.[6]

. . . Václav Vondrák . . .

Tento článek pochází z webu Wikipedia. Původní článek může být trochu zkrácen nebo upraven. Některé odkazy mohly být upraveny. Text je licencován pod “Creative Commons – Attribution – Sharealike” [1] a část textu může být také licencována za podmínek “GNU Free Documentation License” [2]. Na mediální soubory se mohou vztahovat další podmínky. Používáním tohoto webu souhlasíte s našimi právními stránkami . Webové odkazy: [1] [2]

. . . Václav Vondrák . . .

Back To Top