NO

Liste over tekster i Taishō Tripiṭaka

Liste over tekster i Taishō Tripiṭaka er en oversikt over tekster i tekstsamlingen Taishō Tripiṭaka (kinesisk: 大正新脩大藏經, pinyin: dàzhèng xīnyxīu dàzàngjīng, japansk: Taishō Shinshū Daizōkyō). Tittelen betyr ordrett «Tripiṭaka publisert i Taishōperioden» (19121926), og blir ofte forkortet Taishō (大正). Tripiṭaka er et begrep som benyttes av ulike buddhistiske skoler til å beskrive deres kanon av hellige skrifter. Taishōperioden var den perioden i japansk politisk tidsregning da keiser Yoshihito regjerte. Og navnet Taishō er tatt fra et sitat fra den gamle kinesiske boken Yijing eller Forvandlingens bok.

Taishō Tripiṭaka
Buddhistisk sūtrabok fra Japan som er åpnet på Amitabhasutraen (bind 12, tekst nr 366)
Forfatter(e) Takakusu Junjirō (高楠順次郎, 18661945)
Watanabe Kaikyoku (渡辺海旭, 18721932) (redaktører)
Forlag 大正一切經刊行會, Taishō Issaikyō Kankōkai, Taishō 13-shōwa 7, Tokyo, Japan (100 bind), 19241935
Statue av Guānyīn fra Shanghai Museum

Foto: Jakub Hałun

Tekstsamlingen er en del av den kinesiske buddhistiske kanon og ble publisert fra 1924 til 1935. Den består av 100 bind og 2 920 individuelle tekster.

Samlingen ble samlet av Takakusu Junjirō (高楠順次郎 ,1866–1945) og Watanabe Kaikyoku (渡辺海旭, 1872–1932).[1]

. . . Liste over tekster i Taishō Tripiṭaka . . .

Bind 12 inneholder lange, mellomstore, blandede og små āgamaer. Dette er tekster fra skolene sarvāstivāda, mahīśāsakāḥ og dharmaguptaka. De er bare bevart på kinesisk og tilsvarer deler av pālisamlingeneDighanikaya, Majjhimanikaya, Samyuttanikaya, Aṅguttaranikāya og Khuddakanikāya til Theravādaskolen. Den andre seksjonen (bind 34) inneholder Jātakafortellinger om Buddhas forskjellige liv, og inneholder fabler og lignelser.

Bind 5–17 inneholder de buddhistiske sūtraene fordelt på syv seksjoner (seksjon 39). Seksjon 3 (bind 58) består av kinesiske oversettelser av den omfattende prajñāpāramitā-litteraturen. Seksjon 4 (mesteparten av bind 9) består av Lotussūtraen og beslektede tekster. Seksjon 5 (resten av bind 9 og bind 10) inneholder Avataṃsakasūtraen, og enkelt-kapitler fra denne teksten i ulike oversettelser, samt beslektede tekster. Seksjon 6 (bind 11) inneholder de 49 tekstene i den kinesiske versjonen av Ratnakūţasūtraen og beslektede tekster. Seksjon 7 (bind 12) består av Mahāparanirvāna sūtra og beslektede tekster. Noen buddhister regner disse tekstene som en del av Ratnakūţasūtraen. Seksjon 8 (bind 13) «den store forsamling» (Dàjíbù, 大集部), består av Mahāsamnipātasūtraen og beslektede tekster. Seksjon 9 (bind 1417), «seksjonen med samling av sūtraer», består av diverse sūtraer, for det meste mahāyāna-sūtraer

Bind 18–21 omfatter tekster fra esoterisk buddhisme. Den inneholder Vajrayāna sūtraer, Tantraer, rituelle manualer og dharanis.

Bind 22–24 inneholder Vinayatekstene til skolene mahīśāsakāḥ, dharmaguptaka, sarvāstivāda og mūlasārvastivāda, og enkelte tekster om bodhisattvaers leveregler.

Bind 25–26 inneholder kommentarer til sūtraer, āgamaer og mahāyāna-sūtraer, skrevet av indiske buddhister.

Bind 26–29 inneholder skolastiske avhandlinger (abhidharma) fra de indiske skolene sarvāstivāda, dharmaguptaka og sautrāntika.

Bind 30–31 består av tekster fra skolene madhyamaka og yogachāra. Bind 32 er en samling tekster om logikk, antologier fra sūtraene og andre avhandlinger.

Bind 3339 inneholder kinesiske kommentarer til mahāyāna-sūtraene. Første del av bind 40 inneholder kinesiske kommentarer til Vinaya. Siste del av bind 40, bind 4143 og første del av bind 44 inneholder kinesiske kommentarer til indiske shastraer. Resten av bind 44 frem til bind 48 inneholder sekteriske tekster av sentrale personer i ulike mahāyāna-skoler i Kina.

Bind 4955 inneholder tekster som ikke er en del av Tripitaka (sūtra, vinaya, abhidharma), og som heller ikke er kommentarer til disse. Bind 4952 består av 95 tekster med historisk og biografisk materiale. Bind 53 og størstedelen av bind 54 inneholder leksikalske oppslagsverk og ordbøker. Den siste delen av bind 54 består av lærdommer fra de indiske filosofiske skolene Sāṃkhya og Vaiśeṣika, samt manikeistiske og nestoriansk kristne tekster. Bind 55 består av 40 suksessive kataloger over den kinesiske, buddhistiske kanon, og innledes med katalogen til Sēng Yòu (僧佑) fra året 515 e.Kr.

Bindene 5684 inneholder en samling av tekster som ble skrevet av fremtredende skikkelser innenfor ulike skoler av japansk buddhisme. Bind 5661 består av klassiske japanske verk. Bind 6270 består av japanske kommentarer til vinaya og avhandlinger. Bind 71 84 består av japanske sekteriske skrifter.

Bind 85 består av tekster som ble oppdaget i Mogaogrottene, også kalt «de tusen Buddhaers huler», i oasebyen Dūnhuáng i den nåværende provinsen Gansu i det nordvestlige Kina. Tekstene var blitt bortgjemt i år 1038 og ble oppdaget omkring 1900.

Bindene 8697 inneholder forskjellige tegninger relatert til buddhismen, deriblant tegninger av buddhistiske symboler, av dhyānibuddhaer og bodhisattvaer. Bind 98100 inneholder forskjellige tekster som består av indekser til buddhistiske tekster i Japan.

Seksjon Bind Tekst nr
Âgamas Âhánbù 阿含部 12 1151
Jātakas Bĕnyuánbù 本緣部 34 152219
Prajñāpāramitā 般若部 Bânruòbù 58 220261
Lotussūtra avdelingen 法华部 Făhhuá bù 9 262276
Avataṃsakasūtra avdelingen 华严部 Huáyánbù 910 277309
Ratnakūţasūtra avdelingen 寶積部 Bǎojībù 11 310320
Mahāparanirvāna sūtra avdelingen 涅槃部 Nièpánbù 12 321396
Mahāsamnipāta sūtra avdelingen 大集部 Dàjíbù 13 397424
Diverse sūtraer 經集部 Jīngjíbù (del 1) 14 425584
Diverse sūtraer 經集部 Jīngjíbù (del 2) 15 585655
Diverse sūtraer 經集部 Jīngjíbù (del 3) 16 656720
Diverse sūtraer 經集部 Jīngjíbù (del 4) 17 721847
Tantra Mìjiàobù 密教部 (del 1) 18 848917
Tantra Mìjiàobù 密教部 (del 2) 19 9181029
Tantra Mìjiàobù 密教部 (del 3) 20 10301198
Tantra Mìjiàobù 密教部 (del 4) 21 11991420
Vinaya Lùbù 律部 2224 14211504
Indiske kommentarer til sūtraer og āgamaer Shìjīnglùnbù 釋經論部 2526 15051535
Skolastiske avhandlinger (abhidharma) Pítánbù 毘曇部 2629 15361563
Madhyamaka, Zhōngguānbù 中觀部 30 15641578
Yogachāra, Yúqiébù 瑜伽部 3031 15791627
Logikk og antologier, Lùnjíbù 论集部 32 16281692
Kinesiske kommentarer til mahāyānasūtraene, Jīngshūbù 續經疏 3339 16931803
Kinesiske kommentarer til vinaya, Lùshūbù 律疏部 40 18041815
Kinesiske kommentarer til indiske shastraer, Lùnshūbù 论疏部 4044 18161850
Kinesiske sekteriske tekster, Zhūzōngbù 諸宗部 (del 1) 44 1851
Kinesiske sekteriske tekster, Zhūzōngbù 諸宗部 (del 2) 45 18521910
Kinesiske sekteriske tekster, Zhūzōngbù 諸宗部 (del 3) 46 19111956
Kinesiske sekteriske tekster, Zhūzōngbù 諸宗部 (del 4) 47 19572000
Kinesiske sekteriske tekster, Zhūzōngbù 諸宗部 (del 5) 48 20012025
Historiske verker og biografier, Shĭchuánbù 史传部 4952 20262120
Oppslagsverk og ordbøker, Shìhuìbù 事彙部 5354 21212138
Diverse, Wàijiàobù 外教部 54 21392144
Kataloger over den kinesiske buddhistiske kanon, Mùlùbù 目录部 55 21452184
Japanske klassiske verk, Xùjīngshūbù 續經疏部 5661 21852245
Xù lù shū bù 续律疏部 62 22462248
Xù lùn zhū bù 续论疏部 6370 22492295
Japanske sekteriske skrifter, Xùzhūzōngbù 續諸宗部 (del 1) 70 22962308
Japanske sekteriske skrifter, Xùzhūzōngbù 續諸宗部 (del 2) 71 23092325
Japanske sekteriske skrifter, Xùzhūzōngbù 續諸宗部 (del 3) 72 23262340
Japanske sekteriske skrifter, Xùzhūzōngbù 續諸宗部 (del 4) 73 23412346
Japanske sekteriske skrifter, Xùzhūzōngbù 續諸宗部 (del 5) 74 23472384
Japanske sekteriske skrifter, Xùzhūzōngbù 續諸宗部 (del 6) 75 23852408
Japanske sekteriske skrifter, Xùzhūzōngbù 續諸宗部 (del 7) 76 24092410
Japanske sekteriske skrifter, Xùzhūzōngbù 續諸宗部 (del 8) 77 24112460
Japanske sekteriske skrifter, Xùzhūzōngbù 續諸宗部 (del 9) 78 24612509
Japanske sekteriske skrifter, Xùzhūzōngbù 續諸宗部 (del 10) 79 25102542
Japanske sekteriske skrifter, Xùzhūzōngbù 續諸宗部 (del 11) 80 25432561
Japanske sekteriske skrifter, Xùzhūzōngbù 續諸宗部 (del 12) 81 25622579
Japanske sekteriske skrifter, Xùzhūzōngbù 續諸宗部 (del 13) 82 25802607
Japanske sekteriske skrifter, Xùzhūzōngbù 續諸宗部 (del 14) 83 26082679
Japanske sekteriske skrifter, Xùzhūzōngbù 續諸宗部 (del 15) 84 26802731
Skrifter fra oasebyen Dūnhuáng, Gŭyìbùquán yísìbù 古逸部全.疑似部 85 27322920
Illustrasjoner av buddhistiske symboler, Túxiànbù 圖像部 8697
Indeks over japanske tekster Zhāo hé fă băo zŏng mù lù 昭和法寶總目錄 98100

. . . Liste over tekster i Taishō Tripiṭaka . . .

This article is issued from web site Wikipedia. The original article may be a bit shortened or modified. Some links may have been modified. The text is licensed under “Creative Commons – Attribution – Sharealike” [1] and some of the text can also be licensed under the terms of the “GNU Free Documentation License” [2]. Additional terms may apply for the media files. By using this site, you agree to our Legal pages . Web links: [1] [2]

. . . Liste over tekster i Taishō Tripiṭaka . . .

Back To Top