PL

Ulica Kolska w Warszawie

Ulica Kolska – ulica w warszawskiej dzielnicy Wola, biegnąca od ul. Okopowej do muru cmentarza żydowskiego.

Ulica Kolska w Warszawie
Powązki

Ulica Kolska, widok w kierunku zachodnim
Państwo  Polska
Miejscowość Warszawa
Przebieg
ul. Okopowa
Położenie na mapie Warszawy

Położenie na mapie Polski

Położenie na mapie województwa mazowieckiego

52°15′03,1″N 20°58′43,4″E
Multimedia w Wikimedia Commons

. . . Ulica Kolska w Warszawie . . .

Ulica powstała i otrzymała nazwę ok. 1925[1]. Wytyczono ją jako gospodarcze i komunikacyjne zaplecze ul. Spokojnej[1].

W 1929 odnotowano istnienie zabudowy na czterech posesjach, z czego trzy przyporządkowane były numeracji ulicy Kolskiej[1]. W latach 20. powstała tam wytwórnia asfaltu i smoły braci F. i J. Cyganów, przypisano ją jednak do numeracji ul. Spokojnej[1]. Pozostałe parcele w okresie międzywojennym zajmowały ogrody i nieużytki[1].

W czasie powstania warszawskiego, 11 sierpnia 1944, na ul. Spokojnej został odcięty pluton „Felek” wchodzący w skład batalionu „Zośka”[2]. Podczas odwrotu przez ogrody przy ul. Kolskiej dostał się on pod ostrzał przez Niemców atakujących od strony cmentarza Powązkowskiego[2]. Poległo kilkunastu powstańców, wśród nich dowódca plutonu Konrad Okolski ps. Kuba[2].

W czasie II wojny światowej zabudowa ul. Kolskiej nie została zniszczona[1].

Od 1964 pod nr. 2/4 ma siedzibę utworzona w 1956 Izba Wytrzeźwień w m.st. Warszawie[3]. Z tego względu adres „Kolska” wśród warszawiaków został powiązany ze stanami upojenia alkoholowego czy alkoholizmem[4] i w tym kontekście występuje np. w piosenkach Staśka Wielanka „Ja samokrytycznie” (Na Kolskiej już izba mnie zna) czy zespołu Endefis „Przez to wszystko jesteśmy obojętni” (co drugą noc kima na Kolskiej). W 2009 nazwę izby zmieniono na Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych[5]. Zapewnia on pobyt osobom z terenu Warszawy doprowadzanym do stanu wytrzeźwienia (Dział Izba Wytrzeźwień) lub deklarującym przerwanie ciągu alkoholowego (Dział Przerywania Ciągów Alkoholowych)[6].

Pod nr. 13 ma siedzibę Pracownia Cieczy Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych[7], a pod nr. 12 wzniesiono nową siedzibę Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego[8].

. . . Ulica Kolska w Warszawie . . .

Ten artykuł pochodzi ze strony internetowej Wikipedia. Oryginalny artykuł może być nieco skrócony lub zmodyfikowany. Niektóre linki mogły zostać zmodyfikowane. Tekst jest objęty licencją „Creative Commons — Uznanie autorstwa — Na tych samych warunkach” [1], a część tekstu może być również licencjonowana na warunkach „Licencja GNU Wolnej Dokumentacji” [2]. W przypadku plików multimedialnych mogą obowiązywać dodatkowe warunki. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na nasze strony prawne . Łącza internetowe: [1] [2]

. . . Ulica Kolska w Warszawie . . .

Back To Top