TH

กีฬาซอฟท์บอลในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46

กีฬาซอฟท์บอลในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 แข่งขันระหว่างวันที่ 19–27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม และโรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางตรุณานุสาสน์) มีรายการชิงเหรียญทั้งหมด 2 รายการ ประกอบไปด้วยเหรียญทอง 30 เหรียญ, เหรียญเงิน 30 เหรียญ และเหรียญทองแดง 60 เหรียญ รวมเหรียญทั้งหมด 120 เหรียญ พร้อมกับเกียรติบัตรจำนวน 160 ใบ มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวม 396 คน[1]

กีฬาซอฟท์บอล

ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46
สนาม โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางตรุณานุสาสน์)
วันที่ 19–27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
นักกีฬา 330 คน จาก 13 จังหวัด
 ครั้งที่ 45
ครั้งที่ 47 

. . . กีฬาซอฟท์บอลในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 . . .

E รอบแรก T รอบสอง Q รอบรองชนะเลิศ F รอบชิงชนะเลิศ
รายการ↓/ข้อมูล → 19
จ.
20
อ.
21
พ.
22
พฤ.
23
ศ.
24
ส.
25
อา.
26
จ.
27
อ.
ทีมชาย E E E E E T T Q F
ทีมหญิง E E E E E T T Q F
รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ทีมชาย เชียงใหม่
ภคิน วัฒนสุนทร
กัมพล สาระบิล
ชาคริต คำชาว
ภาณุพงศ์ พยัคฆา
ณัฐวัฒน์ เทพวงศ์
นฤเบศ ใจนาบุญ
ภูบดี พัวพันธ์รักษกุล
รัชชานนท์ หย่างสุวรรณ
อรรถสิธร ชัยชมภู
กฤตพจน์ นันตะกูล
อิสระพงศ์ พงศธรบริรักษ์
มุขพล สืบสุรีย์กุล
ธนิกุล บุญมหาธนากร
ขจรศักดิ์ จีนขจร
ศุภกิจ กิจจนศิริ
กรุงเทพมหานคร
สุทธิเกียรติ บุญนำ
กมลพันธ์ กาญจนวิสุทธิ์
กมลวิทย์ สาริมานนท์
ภานุวัฒน์ สุขม่วง
ชาคริต อุทิศานนท์
เสกข์ สิทธิแก้ว
ศาสตรา คุณโทถม
สกล แก้วสีทอง
ปิยะ ทองดารา
สมศักดิ์ สารวิทย์
ชัยภูมิ
วราเมศ ฝาชัยภูมิ
ธนดล โภคา
อดิเทพ ชนะบุญ
ประพัศฎ์ อยู่สำราญ
ณัฐพล สวัสดิ์ผล
สิทธิโชค อุ่นเมือง
สฤษฎ์พงศ์ หาญสกุล
นรเศรษฐ์ ผดุงสินประเสริฐ
พันธ์เทพ อิ่มสวาสดิ์
วิทวัส ลุนอุดม
ชินภาคย์ หาญสกุล
ปารมี นเรศศิริกุล
ทีมหญิง กรุงเทพมหานคร
อัจฉราพรรณ สีสุข
สิริวรรณ สังข์สวัสดิ์
จิณณรัตน์ วิเศษแก้ว
ปภัสสร พันธ์คีรี
อารียา อินทรสุนทร
พัชรพร สันติวรรักษ์
ทัศนีย์วรรณ กวาวปัญญา
นิชนันท์ สวนสรา
เสาวลักษณ์ ชายชาติ
ณัฐวิรัณ สีสุข
อำนวย กล่ำแดง
วราภรณ์ คนยืน
กฤษณา จินดาวนิชณ์
ระยอง
ภัทริยา สร้อยรัก
ปุณยนุช สุขสำราญ
ณัฐมล เที่ยงแท้
ชนิกานต์ มาลาฉ่ำ
ภาณิศา ศิลมัฐ
อัญชีรา ศิริมหา
สุทธิพร สายทอง
จุฑาภัทร ศรีเจริญประมง
อรนภา ชื้อนวงศ์
เขมิกา ป้องคำ
เณศรา อุตม์ทอง
อรวรรณ เจริญประโยชน์
ธนพร ทิพย์ดี
ชนัญชิดา ปรีชา
สิรภัทร กาษรสุวรรณ
สระบุรี
กุนที กมลจิตกุญชร
ชมพูนุท คล่องสีมา
ปาริมา พันธ์คีรี
ยุพา เป้ากลาง
ศิรินทร์ลักษณ์ พุ่มแสง
ศศิธร วิลัยรักษ์
วรรณพร พูลเจริญ
เจนจิรา โกษา
ธนพรรณ สายสุด
ดวงฤทัย ทนธุมาลย์
รุ่งอรุณ แซ่ย่าง
ชนากานต์ แซ่เจียง
เกตุชญา แสไพศาล
วันทนา รอดประเสร็ฐ
สุรีรัตน์ ขำเนตร

. . . กีฬาซอฟท์บอลในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 . . .

This article is issued from web site Wikipedia. The original article may be a bit shortened or modified. Some links may have been modified. The text is licensed under “Creative Commons – Attribution – Sharealike” [1] and some of the text can also be licensed under the terms of the “GNU Free Documentation License” [2]. Additional terms may apply for the media files. By using this site, you agree to our Legal pages . Web links: [1] [2]

. . . กีฬาซอฟท์บอลในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 . . .

Back To Top